Movet:

Kirjaudu sisään

Näytteenotto-ohjeet

Näytteenotto- ja käsittelyohjeita

Yleistä

Oikein otettu ja käsitelty näyte on luotettavien tulosten määrittämisen kulmakivi. Yleisimmät tutkimustuloksia vääristävät seikat liittyvät näytteenottotekniikkaan,  näyteputkien käsittelyyyn tai näytteenottoajankohtaan. Edustavan näytteen saaminen ei vaadi suurta erityisosaamista, perustiedot näytteenotosta sekä -käsittelystä ja niiden huolellisesta noudattamisesta riittävät.

Näyteputkia ja näytteenottovälineitä saa tilata Movetilta. Neuvomme myös näytteenottoa, -säilytystä tai -lähetystä koskevissa kysymyksissä numerossa 050 5020 770. Kysymyksiä voit myös lähettää sähköpostilla osoitteeseen info@movet.fi

Eläimen valmistaminen näytteenottoon

 • Eläimen tulisi paastota eli olla syömättä useita tunteja, mielellään 10-12 tuntia, ennen näytteenottoa. Ruuan rasvojen aiheuttama plasman/seerumin sameneminen (lipemia) häiritsee useita mittauksia. Yleensä eläimelle kuitenkin on hyvä antaa hieman juomaa paaston aikana kuivumisen välttämiseksi, koska kuivuminen voi osaltaan aiheuttaa vääristymiä joihinkin tutkimuksiin.
 • Eläin olisi hyvä pitää rauhallisena ja levossa muutamia tunteja ennen näytteenottoa sekä näytteenoton aikana, ellei haluta nimenomaan saada rasitusarvoa jostakin tietystä tutkimuksesta (esim. laktaatti, hemoglobiini yms).

Näytteenotto

 • Näyte tulisi ottaa eläimen kokoon nähden mahdollisimman sopivalla neulalla (esim hevonen 18G, koira 20G, kissa ja pieni koira 21G), jotta näyte saadaan otetuksi mahdollisimman nopeasti ja vaurioittamatta suonta ja verisoluja.
 • Neulan pistämisen tulisi tapahtua nopealla ja määrätietoisella liikkeellä, jotta verisuoni vaurioituisi mahdollisimman vähän pistämisestä. Mikäli erottunut seerumi/plasma on punertavaa, on tapahtunut punasolujen hajoamista (hemolyysi), ja se saattaa häiritä joitakin tutkimuksia
 • Näyte olisi hyvä ottaa alipaineiseen vakuumiputkeen, mikä oikein käytettynä täyttyy haluttuun tilavuuteen automaattisesti. Mikäli neulan ja vakuumiputken välissä käytetään letkua (esim. jos eläin on rauhaton), letkun tulee antaa täyttyä verellä koko matkaltaan putkiholkkiin asti ennen kuin vakuumiputki asetetaan holkkiin. Muutoin näytemäärä jää liian pieneksi.
 • Näytteen voi ottaa myös ns ”avo-ottona” korkittomaan putkeen. Tällöinkin näytemäärän on oltava sopiva kyseiselle putkityypille.
 • Jos määrä on liian suuri, putkessa olevan hyytymisenestoaineen (plasmaputket) tai hyytymisaktivaattorin (seerumiputket) määrä ei ole riittävä. Tällöin plasmassa saattaa tapahtua ei- toivottua hyytymistä, tai seerumi ei hyydy riittävästi.
 • Välittömästi näytteenoton jälkeen näyteputkea sekoitetaan kääntelemällä putkea rauhallisesti ylösalaisin 8-10 kertaa. Tällä varmistetaan näytteen ja putkessa olevien säilöntä yms. aineiden riittävä sekoittuminen. Putkea ei saa ravistaa jotta solut eivät vaurioidu. Yleisin syy epäluotettaviin laboratoriotutkimustuloksiin on väärin sekoittunut näyte.
 • Sivelyvalmiste solujen mikroskopointia (diffiä) varten olisi mieluummin tehtävä välittömästi näytteenoton jälkeen, viimeistään kuitenkin 2 tunnin kuluessa näytteenotosta. Sivelyvalmiste olisi syytä kiinnittää lasiin metanolilla ennen näytteen lähettämistä. Huom! Lähettäkää 2-4 sivelyvalmistetta jokaisesta näytteestä, jotta voimme varmistaa tulosten oikeellisuuden.

Näytteen käsittely

 • Seerumiputkissa (S, punainen korkki) hyytymän annetaan muodostua 30-60 minuuttia ja se työnnetään putken pohjalle (esim. pasteur-pipetillä) tai sentrifugoidaan arvolla 2000 g noin 10-15 min. On huomattava että sentrifuugin kierrosnopeus (rpm) ei ole sama kuin g-arvo. Tarkistakaa 2000 g:tä vastaava kierrosnopeus käytettävälle sentrifuugille ja roottorille.
 • Li-hepariiniplasmaputki (HP, vihreä korkki):solut sentrifugoidaan putken pohjaan tai annetaan laskeutua putken pohjalle (puolesta tunnista tuntiin). Solujen päälle erottunut plasma pipetoidaan esim. muovisella pasteurpipetillä erotteluputkeen (voi tilata Movetista).
 • Glukoosimääritykset tehdään natriumfluoridiputkesta tai heti näytteenoton jälkeen erotellusta Li-hepariiniplasmasta. Putki sentrifugoidaan mahdollisimman pian näytteenoton jälkeen. Määrityksen tekeminen onnistuu myös seerumista, mutta silloin on huomioitava mahdollinen glukoosipitoisuuden lasku, joka tapahtuu näytteen seisottamisen aikana.
 • Laktaattimääritykset tehdään natriumfluoridiputkesta. Putki sentrifugoidaan mahdollisimman pian näytteenoton jälkeen.
 • Näytteitä pitää säilyttää sentrifugoinnin tai erottelun jälkeen jääkaapissa ennen postitusta tai toimittamista laboratorioon.

Lähetteet

 • Rekisteröityneet asiakkaat voivat tehdä lähetteen Movetin laboratoriopalvelussa 
  • Mikäli lähetät useita näytteitä eri eläimistä, pyydämme jokaista eläintä kohti oman lähetteen. Tämä helpottaa ja nopeuttaa tulosten valmistumista.
 • Muulla tavoin  toimitetuissa lähetteissä on oltava seuraavat tiedot
  • Eläimen nimi ja mahdolliset rekisteröintinumerot/tiedot
  • Eläimen omistaja yhteystietoineen
  • Mahdollinen oma lähetenumero
  • Näytteen lähettäjä (mikäli eri kuin omistaja) yhteystietoineen
  • Pyydetyt tutkimukset
  • Laskutusosoite ja laskun maksajan y-tunnus tai henkilötunnus
  • Puhelinnumero, johon voi ottaa yhteyttä tutkimuksia koskevissa asioissa
  • Movetilla on myös omia lähetepohjia pieneläimille sekä hevosille ja naudoille -niitä voi tulostaa sivuiltamme

Näytteiden lähettäminen

 • Näytteet voi lähettää postitse veloituksetta Movetin kelta-mustaraidallisissa palautuslaatikoissa. Katso tarkemmat ohjeet nettisivuiltamme
 • Näyteputket pakataan ehjään, suljettavaan muovipussiin (minigrip), jonka sisälle laitetaan imupaperia mahdollisten vuotohaittojen vähentämiseksi.
 • Näyteputkia ei saa lähettää kirjekuoressa, koska postin automaattinen lajittelu saattaa rikkoa näyteputket!
 • Näytteitä ei saa jättää postilaatikkoon, vaan ne viedään sisälle postitoimistoon
 • Näytteet voi myös tuoda suoraan laboratorioomme Kuopioon yliopistoalueelle Bioteknia I -rakennukseen (Neulaniementie 2).
 • Noudamme näytteitä Kuopion matkahuollosta. Soita aina lähetyksen saapumisaika ja muut tiedot laboratoriolle, jotta tiedämme noutaa lähetyksen.